LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIŲ POLITINĖS KAMPANIJOS IŠLAIDŲ KONKREČIOSE RINKIMŲ APYGARDOSE DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2021 m. gruodžio 16 d. Nr. Sp-264

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 19 straipsnio 2 dalies 9 punktu, nusprendžia:

Nustatyti 2022 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms didžiausius išlaidų dydžius vieno savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti:

1.1. kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (1 priedas);

1.2. kai rinkimų apygarda apima Lietuvos Respublikos teritorijos dalį (Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai vienmandatėse rinkimų apygardose) (2 priedas);

1.3. kai rinkimų apygarda apima Lietuvos Respublikos teritorijos dalį (savivaldybių tarybų rinkimai) (3 priedas).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                           Jolanta Petkevičienė