LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2143 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. kovo 25 d. Nr. XII-2284

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė