Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 9 d. Nr. 9

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos mokslo premijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“, 11, 12 ir 13 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 3 metų kadencijai šios sudėties Lietuvos mokslo premijų komisiją:

1.1  Jūras Banys (komisijos pirmininkas).

1.2. Tamara Bairašauskaitė (komisijos pirmininko pavaduotoja).

1.3. Vytautas Basys (komisijos mokslinis sekretorius).

1.4. Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos nariai:

1.4.1. Auksė Balčytienė;        

1.4.2. Zenonas Butkus;                             

1.4.3. Dalia Dilytė-Staškevičienė;                           

1.4.4. Arūnas Emeljanovas;

1.4.5. Renaldas Gudauskas;

1.4.6. Dalia Klajumienė; 

1.4.7. Ilona Skačkauskienė;                         

1.4.8. Darius Staliūnas;

1.4.9. Laima Surgailienė;

1.4.10. Dalia  Štreimikienė;

1.4.11. Artūras Tereškinas.

1.5. Fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sekcijos nariai:

1.5.1. Darius Abramavičius;

1.5.2. Kęstutis Arlauskas;

1.5.3. Vilmantė Borutaitė;                                 

1.5.4. Pavelas Duchovskis;                                             

1.5.5. Algirdas Kaliatka;                               

1.5.6. Rymantas Jonas Kažys;                                   

1.5.7. Arūnas Krotkus;                                       

1.5.8. Limas Kupčinskas;                                  

1.5.9. Antanas Laurinčikas;

1.5.10. Daumantas Matulis;

1.5.11. Eugenijus Norkus;                                      

1.5.12. Rimvydas Simutis;                

1.5.13. Virgilijus Ulozas;

1.5.14. Juozas Valivonis;

1.5.15. Aurelija Žvirblienė.         

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja  2019 m. sausio 14 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                           Saulius Skvernelis

 

Susisiekimo ministras, laikinai einantis

 

švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas                                      Rokas Masiulis