Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LEIDIMO NAUDOTI TRADICINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS UAB „LL INVESTICIJOS“ IŠDAVIMO

 

2018 m. kovo 7 d. Nr. 209

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi ir 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į UAB „LL investicijos“ 2017 m. birželio 15 d. prašymą Nr. 44, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Išduoti be konkurso UAB „LL investicijos“ (juridinio asmens kodas 300575872) leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse, plote, kurio ribų kampinių taškų koordinatės yra:

Kampinių taškų eil. Nr.

Koordinatės (1994 Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94)

X

Y

1

6172137

350568

2

6171875

358307

3

6157678

357847

4

6157812

353763

5

6144814

353327

6

6144954

349638

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Kęstutis Navickas