LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1996 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. 178 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, KAINYNO NR. 11-96-2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 6 d.  Nr. V-1825

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyną Nr. 11-96-2, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“, ir papildau 7735 punktu:

„7735.

17237

SARS-coV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu

34,22

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio     d. įsakymas Nr. V-    „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo  Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys