LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1019 71 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-656

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Papildyti 71 straipsnį 11 dalimi:

11. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, suderinę su Vidaus reikalų ministerija, tvirtina aprašą, kuriuo nustatoma branduolinės energetikos objektų, esančių Lietuvos Respublikoje ir kaimyninėse valstybėse, kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pavojų įvertinimo tvarka, skirta avarinės parengties kategorijoms, avarijų klasėms, avarinės parengties zonoms ir avarinio planavimo atstumams nustatyti pasirengiant branduoliniams ir radiologiniams incidentams bei branduolinėms ir radiologinėms avarijoms.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2017 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė