LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMO NR. XI-1491 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. XIII-2430

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda