isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

2023 m. gegužės 25 d. Nr. T-164

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 24 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 235 punktu, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos siūlymą (2023 m. gegužės 25 d. protokolas Nr. KP-1 ), Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju skirti Antikorupcijos komisijos narį Juozą Pupinį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                              Saulius Margis