Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2022–2024 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 23 d. Nr. 141

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2022–2024 metų sąmatą (pridedama).

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Susisiekimo ministras                                                                     Marius Skuodis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 141

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2022–2024 metų SĄMATA

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

2022 m.

2023 m.

2024 m.

 

Suma, tūkst. eurų

Suma, tūkst. eurų

Suma, tūkst. eurų

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos,

iš jų:

543 189

521 972

521 972

1.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti,

iš jų:

363 937

349 721

349 721

 

pažangos lėšos

0

0

0

 

tęstinės veiklos lėšos

363 937

349 721

349 721

1.1.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, išskyrus 1.2–1.11 papunkčiuose numatytas veiklas

264 268

251 814

251 814

1.2.

akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ valstybinės reikšmės kelių tinklui prižiūrėti

77 900

77 400

77 400

1.3.

Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti

35

33

33

1.4.

viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai

400

380

380

1.5.

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti

1 500

1 425

1 425

1.6.

akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti

3 259

3 096

3 096

1.7.

viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai

314

298

298

1.8.

valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai

15 411

14 640

14 640

1.9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, rengti, kitoms kelių srities reikmėms finansuoti

250

230

230

1.10.

Lietuvos transporto saugos administracijos veiklai, susijusiai su eismo dalyvių švietimu eismo saugumo srityje

300

285

285

1.11.

Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijai apdoroti ir Administracinių nusižengimų registrui palaikyti ir tobulinti

300

120

120

2.

vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, iš jų:

179 252

172 251

172 251

tęstinės veiklos lėšos

179 252

172 251

172 251

2.1.

valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti

16 133

15 503

15 503

2.2.

vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse

3 262

3 135

3 135

2.3.

savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams:

159 857

153 613

153 613

2.3.1.

miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams

55 950

53 765

53 765

2.3.2.

kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams

103 907

99 848

99 848

 

Pastaba. Pažangos lėšos, minimos 1 punkto antrojoje pastraipoje, pažangos priemonėms įgyvendinti bus skirtos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai parengus, vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, ir patvirtinus pažangos priemones ir patikslinus 2022–2024 m. susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą.

 

––––––––––––––––––––

part_22ca2856e5f049df81341cb9aeb81075_end