Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 19 d. Nr. 1287
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2.30.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

2.30.6.  leidimo dirbti išdavimą 1 metams pagal jaunimo mainų
programas, esant Lietuvos dvišaliams susitarimams, ir studentams         120 litų“.

1.2. Papildyti 2.301 papunkčiu:

 

2.301.    sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos
darbo rinkos poreikiams priėmimą                                                            100 litų“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. gruodžio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius