RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2019 m. lapkričio 5 d. Nr. M-        -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.         Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio, kuris įvyks 2019 m. lapkričio 21 d. 13 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1.  Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  2019 metų  biudžeto tikslinimo.

1.2.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybei 2018 metais nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos tvirtinimo.

1.3.  ALTERNATYVŪS:

3.1.  Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio (tenkinti pareiškėjo (GP-252) prašymą).

3.2.  Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio (netenkinti pareiškėjo (GP-252) prašymo).

1.4.ALTERNATYVŪS:

4.1.Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio (tenkinti pareiškėjo G-5518 prašymą).

4.2.Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio (netenkinti pareiškėjo G-5518 prašymo).

4.3.Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio (sumažinti mokestį).

1.5.  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.

1.6.  Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių pakeitimo ir turto perdavimo panaudos pagrindais.

1.7.  Dėl savivaldybės turto nuomos be konkurso.

1.8.  Dėl Šeduvos  kultūros ir amatų centro darbo laiko suderinimo.

1.9.  Dėl pritarimo Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai.

1.10.   Dėl mokamų paslaugų kainų patvirtinimo viešojoje įstaigoje Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

1.11.   Dėl viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

1.12.   Dėl viešosios įstaigos Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

1.13.   Dėl viešosios įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

1.14.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

1.15.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-12-13 sprendimo Nr. T-1024 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo  ir darbo užmokesčio nustatymo“ dalinio pakeitimo.

1.16.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-04-11 sprendimu Nr. T-1137 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės  viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms bei savivaldybės lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga skyrimo ir jų sąrašo patvirtinimo 2019 metais“ patvirtinto 2 priedo „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltuoti 2019 m.  sąrašas“ pakeitimo.

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                         Mindaugas Pauliukas