VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

„DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL GLEIVŪNŲ IR AUGALŲ LIGAS SUKELIANČIŲ GRYBŲ BEI PATOGENINIŲ OOMICETŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. PN-9

Vilnius

 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl gleivūnų ir augalų ligas sukeliančių grybų bei patogeninių oomicetų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

 

Komisijos pirmininkas                                                                               Audrys Antanaitis                                               

________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2021 m. gegužės 27 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PN-9

 

REKOMENDACIJA

„DĖL GLEIVŪNŲ IR AUGALŲ LIGAS SUKELIANČIŲ GRYBŲ BEI PATOGENINIŲ OOMICETŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius gleivūnų ir augalų ligas sukeliančių grybų bei patogeninių oomicetų lietuviškus pavadinimus:

Apiognomonia – dėmū̃nis

Apiognomonia errabunda – li̇́epinis dėmū̃nis

Arthuriomyces plikrūdė̃

Arthuriomyces peckianusPko plikrūdė̃

Batrachochytrium – varligrybis

Batrachochytrium dendrobatidis – žali̇̀ngasis varligrybis

Blumeria blumrija

Blumeria graminis – javi̇̀nė blumrija

Brefeldia brefedija

Brefeldia maxima – didžiji brefedija

Ceratiomyxa gleivkas

Ceratiomyxa fruticulosa – šaktasis gleivkas

Chrysomyxa – auksrūdė

Chrysomyxa abietis – egli̇̀nė auksrūdė

Chrysomyxa rhododendri – rododedrinė auksrūdė

Claviceps – skalsigrybis

Claviceps purpureapaprastsis skalsigrybis

Coleosporiumraudnrūdė

Coleosporium clematidis – ragninė raudnrūdė

Colletotrichum deguligrybis

Colletotrichum circinans – apskritsis deguligrybis

Colletotrichum coccodes – juodsis deguligrybis

Colletotrichum dematium – piktsis deguligrybis

Colletotrichum graminicola – mi̇̀glinis deguligrybis

Colletotrichum orbiculare – agukinis deguligrybis

Colletotrichum trifolii – dobili̇̀nis deguligrybis

Cronartiumveimtrūdė

Cronartium pini – puši̇̀nė veimtrūdė

Cronartium ribicola – serbetinė veimtrūdė

Cumminsiellarūd

Cumminsiella mirabilissima raudonji rūd

Discostromadisknis

Discostroma corticola – erškė̃tinis disknis

Entyloma slaptkūlė

Entyloma dahliae – jurgi̇̀ninė slaptkūlė

Entyloma gaillardianum – gailirdinė slaptkūlė

Epichloe ži̇́edgrybis

Epichloe typhina – žoli̇̀nis ži̇́edgrybis

Erysiphe miltnis

Erysiphe adunca – gluosni̇̀nis miltnis

Erysiphe aquilegiae – sinavdinis miltnis

Erysiphe betae – runkeli̇̀nis miltnis

Erysiphe biocellata – mė̃tinis miltnis

Erysiphe clandestina – guobi̇̀nis miltnis

Erysiphe cruciferarum – paprastsis miltnis

Erysiphe euonymi-japonici – ožkšninis miltnis

Erysiphe hedwigii – putini̇̀nis miltnis

Erysiphe heraclei – baštinis miltnis

Erysiphe pisi – žirni̇̀nis miltnis

Erysiphe syringae – alvinis miltnis

Erysiphe tortilis – seduli̇̀nis miltnis

Fuligo fuli̇̀gas

Fuligo septica – geltonsis fuli̇̀gas

Gloeosporium svylgrybis

Gloeosporium myrtilli – vaivrinis svylgrybis

Golovinomyces mi̇̀ltgrybis

Golovinomyces cichoracearumtrūkažoli̇̀nis mi̇̀ltgrybis

Golovinomyces chrysanthemi – chrizantminis mi̇̀ltgrybis

Golovinomyces cynoglossi – ežei̇̃ninis mi̇̀ltgrybis

Golovinomyces orontii ricinmedi̇̀nis mi̇̀ltgrybis

Gymnosporangiumgleivė́trūdė

Gymnosporangium clavariiforme – gudobeli̇̀nė gleivė́trūdė

Gymnosporangium cornutum – šermukšni̇̀nė gleivė́trūdė

Gymnosporangium sabinae – kriušinė gleivė́trūdė

Gymnosporangium tremelloides – obeli̇̀nė gleivė́trūdė

Kabatinakabatin

Kabatina thujae – tjinė kabatin

Kabatiellasti̇́ebalaužis

Kabatiella caulivora – dobili̇̀nis sti̇́ebalaužis

Kabatiella lini – lini̇̀nis sti̇́ebalaužis

Kabatiella zeae – kukurū̃zinis sti̇́ebalaužis

Kuehneola šviesirūdė

Kuehneola uredinis – avitinė šviesirūdė

Leocarpus lygai̇̃nis

Leocarpus fragilis – trapsis lygai̇̃nis

Leucoteliumblyškirūdė

Leucotelium cerasi – všninė blyškirūdė

Lycogala raud

Lycogala epidendrum – rutuli̇̀nė raud

Melampsora svylrūdė

Melampsora allii-populina – svogū̃ninė svylrūdė

Melampsora caprearum – blidinė svylrūdė

Melampsora epitea – gluosni̇̀svylrūdė

Melampsora hypericorum – jonažoli̇̀svylrūdė

Melampsora laricis-pentandrae – žilvi̇̀tinė svylrūdė

Melampsora laricis-populina – maumedi̇̀svylrūdė

Melampsora lini – lini̇̀svylrūdė

Melampsora magnusiana – aguninė svylrūdė

Melampsora populnea – tuopi̇̀svylrūdė

Melampsora salicis-albae baltagluosni̇̀nė svylrūdė

Melampsorellasmulkirūdė

Melampsorella caryophyllacearumgvazdi̇̀kinė smulkirūdė

Melampsoridium lprūdė

Melampsoridium hiratsukanum alksni̇̀nė lprūdė

Microsphaera pelnis

Microsphaera alphitoides – ąžuoli̇̀nis pelnis

Microsphaera begoniae – begninis pelnis

Microsphaera berberidis – raugeškinis pelnis

Microsphaera penicillata – alksni̇̀nis pelnis

Microsphaera polonica – hortezinis pelnis

Microsphaera trifolii dobili̇̀nis pelnis

Neoerysiphe miltenė̃

Neoerysiphe galeopsidis akli̇̀nė miltenė̃

Pestalotiopsisjuoduoni̇̀s

Pestalotiopsis funerea – kadagi̇̀nis juoduoni̇̀s

Phragmidiumdedervs

Phragmidium bulbosum – gervuogi̇̀nis dedervs

Phragmidium mucronatum – ržinis dedervs

Phragmidium rubi-idaei – avitinis dedervs

Phragmidium tuberculatum – erškė̃tinis dedervs

Phyllactinia filakti̇̀nija

Phyllactinia fraxini uosi̇̀nė filakti̇̀nija

Phyllactinia guttata – lazdninė filakti̇̀nija

Physarumkukulnis

Physarum polycephalum – daugiagavis kukulnis

Phytophthorafitoftorà

Phytophthora cactorum – kaktusi̇̀nė fitoftor

Phytophthora infestans – bulvi̇̀nė fitoftor

Phytophthora syringae – alvinė fitoftor

Plasmoparaplazmopar

Plasmopara apii – salirinė plazmopar

Plasmopara halstedii – saulėgrąži̇̀nė plazmopar

Podosphaera valkčigrybis

Podosphaera balsaminae – spri̇̀ginis valkčigrybis

Podosphaera clandestina – gudobeli̇̀nis valkčigrybis

Podosphaera fusca – rudsis valkčigrybis

Podosphaera leucotricha – obeli̇̀nis valkčigrybis

Podosphaera macularis – apyni̇̀nis valkčigrybis

Podosphaera major – vaivrinis valkčigrybis

Podosphaera mors-uvae – agrstinis valkčigrybis

Podosphaera pannosa – erškė̃tinis valkčigrybis

Podosphaera tridactyla – ievi̇̀nis valkčigrybis

Pseudoperonospora dulk

Pseudoperonospora cannabina – kanapi̇̀nė dulk

Pseudoperonospora cubensis agukinė dulk

Pseudoperonospora humuli – apyni̇̀nė dulk

Puccinia rūdė̃

Puccinia angelicae – skudtinė rūdė̃

Puccinia apii – salirinė rūdė̃

Puccinia asparagi – smi̇̀drinė rūdė̃

Puccinia caricina – vi̇̀ksvinė rūdė̃

Puccinia chrysanthemi – chrizantminė rūdė̃

Puccinia elymi – rugiavei̇̃dinė rūdė̃

Puccinia graminis – juodji rūdė̃

Puccinia helianthi – saulėgrąži̇̀nė rūdė̃

Puccinia hordei – mieži̇̀nė rūdė̃

Puccinia iridis – vilkdalgi̇̀nė rūdė̃

Puccinia malvacearum – dedšvinė rūdė̃

Puccinia menthae – mė̃tinė rūdė̃

Puccinia poarum – mi̇̀glinė rūdė̃

Puccinia porri – prinė rūdė̃

Puccinia ribis – serbetinė rūdė̃

Puccinia pelargonii-zonalis – pelargninė rūdė̃

Puccinia sorghi – kukurū̃zinė rūdė̃

Puccinia striiformis – geltonji rūdė̃

Puccinia suaveolens – kvapiji rūdė̃

Pucciniastrum žvai̇̃gždrūdė

Pucciniastrum areolatum – erškė̃tinė žvai̇̃gždrūdė

Pythium di̇́egavertis

Pythium aphanidermatum – smulksis di̇́egavertis

Pythium debaryanum – paprastsis di̇́egavertis

Pythium graminicola – vrpinis di̇́egavertis

Pythium intermedium – trpinis di̇́egavertis

Pythium ultimum – piktsis di̇́egavertis

Reticulariaretikulirija

Reticularia lycoperdon – pumpotaukšli̇̀nė retikulirija

Saprolegniadumbligrybis

Saprolegnia parasitica parazi̇̀tinis dumbligrybis

Sawadaea savdija

Sawadaea bicornis – klevi̇̀nė savdija

Sawadaea tulasnei pilkšvji savdija

Sclerospora sklerospor

Sclerospora graminicola – vrpinė sklerospor

Septoriaseptrija

Septoria albopunctata – balsvji septrija

Septoria apiicola – salirinė septrija

Septoria cucurbitacearum – moliū̃ginė septrija

Septoria gladioli – kardlinė septrija

Septoria lycopersici – pomidrinė septrija

Septoria secalis – rugi̇̀nė septrija

Sphacelotheca juodkūlė

Sphacelotheca reiliana kukurū̃zinė juodkūlė

Stemonitis šrpis

Stemonitis fusca – rudsis šrpis

Tranzschelia dyglirūdė

Tranzschelia pruni-spinosae – krklinė dyglirūdė

Uromyces rūd

Uromyces beticola – runkeli̇̀nė rūd

Uromyces caraganicola žirnamedi̇̀nė rūd

Uromyces dactylidis – šunažoli̇̀nė rūd

Uromyces dianthi – gvazdi̇̀kinė rūd

Uromyces geranii – snaptinė rūd

Uromyces junci – vikšri̇̀nė rūd

Uromyces lineolatus – meldi̇̀nė rūd

Uromyces lupinicola – lubini̇̀nė rūd

Uromyces pisi-sativi – žirni̇̀nė rūd

Uromyces striatus – liuceninė rūd

Uromyces trifolii-repentis – dobili̇̀nė rūd

Uromyces valerianae – valerijninė rūd

Ustilagokūlė̃

Ustilago avenae – aviži̇̀nė kūlė̃

Ustilago maydis – kukurū̃zinė kūlė̃

 

________________