Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. 47

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.17prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimo Lietuvos Respublikoje                                                80“.

1.2. Pakeisti 2.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.18prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje vaikams nuo 6 iki 12 metų     40“.

1.3. Pakeisti 2.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.19prašymų išduoti nacionalinę vizą (D) svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje:                                              

2.19.1. vienkartinės vizos                                                                                  120

2.19.2. daugkartinės vizos                                                                                 120“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 4.6111 papunktį.

1.5. Pakeisti 4.6112 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6112. asmens įrašymą į Nemokumo administratorių sąrašą, jei jis neturi kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, įrodančio, kad turi teisę administruoti nemokumo procesus pagal tos valstybės narės teisės aktus                                                                           

4.6112.1. juridinio asmens                                                                                 66

4.6112.2. fizinio asmens                                                                                    43“.

1.6. Pripažinti netekusiais galios 4.6113–4.6115 papunkčius.

2. Šio nutarimo 1.1–1.3 papunkčiai įsigalioja 2020 m. vasario 2 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras Vilius Šapoka