LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2022 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. SV-S-613 „DĖL SEIMO NARIŲ DALYVAVIMO BALTIJOS ASAMBLĖJOS KONSULTACIJŲ TARYBOS, PREZIDIUMO IR BIUDŽETO IR KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIUOSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugsėjo 21 d. Nr. SV-S-658

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2022 m. liepos 27 d. sprendimą
Nr. SV-S-613 „Dėl Seimo narių dalyvavimo Baltijos Asamblėjos Konsultacijų tarybos, Prezidiumo ir Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiuose“
ir 1 punktą išdėstyti taip:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininką Andrių Kupčinską, Seimo narius Orintą Leiputę, Kęstutį Masiulį, Audrių Petrošių ir Valdemarą Valkiūną 2022 m. rugsėjo 22–23 d. dalyvauti Baltijos Asamblėjos Konsultacijų tarybos, Prezidiumo ir Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiuose Rygoje (Latvijos Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja Renata Godfrey.

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                                     Jurgis Razma

part_660a5e0be79a41a1874bd7e94b82c91c_end