LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR. SV-S-927 „DĖL IEVOS PAKARKLYTĖS IR VYTAUTO MITALO DALYVAVIMO LIBERALŲ IR DEMOKRATŲ ALJANSO UŽ EUROPĄ KONGRESE“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 15 d. Nr. SV-S-937

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2023 m. gegužės 10 d. sprendimą
Nr. SV-S-927 „Dėl Ievos Pakarklytės ir Vytauto Mitalo
dalyvavimo Liberalų ir demokratų aljanso už Europą kongrese ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AUŠRINĖS ARMONAITĖS, MARIAUS MATIJOŠAIČIO, VYTAUTO MITALO IR IEVOS PAKARKLYTĖS DALYVAVIMO LIBERALŲ IR DEMOKRATŲ ALJANSO UŽ EUROPĄ KONGRESE

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją Vytautą Mitalą ir Seimo narius Aušrinę Armonaitę, Marių Matijošaitį ir Ievą Pakarklytę 2023 m. gegužės 26–28 d. dalyvauti Liberalų ir demokratų aljanso už Europą kongrese Stokholme (Švedijos Karalystė).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai išmokėti Vytautui Mitalui, Aušrinei Armonaitei ir Ievai Pakarklytei dienpinigius, apmokėti Mariaus Matijošaičio kompleksinio kelionės draudimo išlaidas ir išmokėti dienpinigius iš Seimo Laisvės frakcijai skirtų lėšų.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_ae52eaedf753476e8c1773d932d43e93_end