LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-342

Vilnius

 

 

Vykdydamas 2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolą Nr. 12 „Dėl viruso COVID-19“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir siekdamas tinkamai valdyti Lietuvos Respublikos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmes, nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.  n u s p r e n d ž i u:

1.       Uždrausti kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą.

2.       Uždrausti veiklą vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                       Aurelijus Veryga