LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AUŠRINĖS NORKIENĖS SVEIKINIMO SAVAITRAŠTYJE „TAURAGĖS ŽINIOS“

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. Sp-116   

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. liepos 29 d. pažymą Nr. 3-60 (1.2) „Dėl Aušrinės Norkienės sveikinimo savaitraštyje „Tauragės žinios“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad savaitraštis „Tauragės žinios“ pažeidė Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą, paskelbęs Aušrinės Norkienės politinę reklamą (sveikinimą) 2020 m. liepos 3 d. pirmame periodinio leidinio puslapyje.

2. Taikyti administracinę atsakomybę savaitraščio „Tauragės žinios“ atsakingam  asmeniui už politinės reklamos skleidimą pažeidžiant Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė