Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. VASARIO 14 D. NUTARIMO NR. 111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 278

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios 1.3 papunktį.

2. Pripažinti netekusiu galios 1.5 papunktį.

3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. vasario 15 d.“

4. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė