VAlstybinė lietuvių kalbos komisija

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

dėl REKOMENDACIJOS „dėl kai kurių lietuvoje gyvenančių pilvakojų moliuskų (gastropoda) klasės ir dvigeldžių moliuskų (bivalvia) klasės moliuskų lietuviškų pavadinimų“

 

2015 m. spalio 1 d. Nr. PN-5

Vilnius

 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių Lietuvoje gyvenančių pilvakojų moliuskų (Gastropoda) klasės ir dvigeldžių moliuskų (Bivalvia) klasės moliuskų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

 

Komisijos pirmininkė                                                                                              Daiva Vaišnienė

________________


                                                    
PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2015 m. spalio 1 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PN-5

 

REKOMENDACIJA

„dėl kai kurių lietuvoje gyvenančių pilvakojų moliuskų (gastropoda) klasės ir dvigeldžių moliuskų (bivalvia) klasės moliuskų lietuviškų pavadinimų“

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius Lietuvoje gyvenančių pilvakojų moliuskų (Gastropoda) klasės ir dvigeldžių moliuskų (Bivalvia) klasės moliuskų lietuviškus pavadinimus:

 

Gastropodapilvakõjai moliùskai

Neritidaenertiniai

Theodoxus fluviatilisùpinė rainýtė

Acmidaeãkminiai

Platyla politalygióji spaiglýtė          

Viviparidae – nendrẽniniai

Viviparus contectusežernė nendrẽnė

Viviparus viviparusùpinė nendrẽnė

Bithyniidaebitinijniai

Bithynia tentaculatapaprastóji bitnija

Bithynia leachiimažóji bitnija

Bithynia troscheliibãlinė bitnija

Hydrobiidaevandẽniniai

Potamopyrgus antipodarumpietnė vijãsraigė

Hydrobia ventrosasmlinė vandẽnė

Peringia ulvaenéndrinė perngija

Lithoglyphus naticoidesùpinė lpnė

Marstoniopsis scholtzinendrýninė sukriùkė

Valvatidaekiautẽniniai

Valvata cristataplokščióji kiautẽnė

Valvata macrostomarinčiúotoji kiautẽnė

Valvata piscinalispaprastóji kiautẽnė

Borysthenia naticinadidžióji plunksnažiaũnė

Pulmonataplaũtiniai moliùskai

Basommatophoražemaãkės sráigės

Acroloxidaegaubtẽniniai

Acroloxus lacustrisežernis gaubtẽnis

Lymnaeidaekūdrinùkiniai

Galba truncatulamažóji kūdrinùkė

Stagnicola palustrispélkinė kūdrinùkė

Stagnicola corvusjuosvóji kūdrinùkė

Radix auriculariaaũsiškoji maurinùkė

Radix balthicažolnė maurinùkė

Radix ampladugnnė maurinùkė

Myxas glutinosalipnióji glitùkė

Lymnaea stagnalisdidžióji kūdrinùkė

Physidaepūsliasraigniai

Physa fontinalisùpinė pūsliãsraigė

Aplexa hypnorumblizgióji sámpynė

Planorbidaeritinùkiniai

Planorbarius corneusdidžióji ratvijà

Planorbis planorbispaprastóji ritinùkė

Planorbis carinatusbriaunótoji ritinùkė

Anisus spirorbislygùsis ritiliùkas

Anisus leucostomabaltažiõtis ritiliùkas

Anisus vortexlgninis ritiliùkas

Anisus vorticulusmažàsis ritiliùkas

Bathyomphalus contortussuktàsis rubùlis

Gyraulus albusbalsvàsis sraigtùkas

Gyraulus acronicusbriaunótasis sraigtùkas

Gyraulus laevisglotnùsis sraigtùkas

Gyraulus ripariuskrantnis sraigtùkas

Gyraulus cristarumbúotasis sraigtùkas

Hippeutis complanatusplokščióji lęšiùkė

Segmentina nitidablizgióji segmentinà

Ancylus fluviatilisùpinė kepurẽnė

Carychiidaetridañtiniai

Carychium minimummažóji tridañtė

Carychium tridentatumlaibóji tridañtė

Stylommatophoraiškeltaãkės sráigės

Succineidaegintarniai

Succinea putrisdidžióji giñtarė

Succinella oblongamažóji gintarlė

Oxyloma elegansgrakščióji giñtarė

Oxyloma sarsiiblausióji giñtarė

Cochlicopidaežviginiai

Cochlicopa lubricapaprastóji žvigė

Cochlicopa lubricellamažóji žvigė

Cochlicopa nitensdidžióji žvigė

Valloniidaelūpẽniniai

Vallonia costatažiedúotoji lūpẽnė

Vallonia pulchellaglotnióji lūpẽnė

Vallonia excentricakreivóji lūpẽnė

Acanthinula aculeataapvalióji dygẽnė

Pupillidaepupliniai

Pupilla muscorumsamannė puplė

Enidaeèniniai

Chondrula tridenstridañtė pievinùkė

Ena montanadidžióji enà

Merdigera obscuraslapióji enà

Clausiliidaeskląstẽniniai

Cochlodina laminataglotnióji slukùtė

Cochlodina orthostomarantúotoji slukùtė

Ruthenica filogranamažóji vytinlė

Macrogastra ventricosadidžióji verpstẽlė

Macrogastra borealisšiaurnė verpstẽlė

Macrogastra plicatuladantýtoji verpstẽlė

Clausilia bidentatadvidañtė skląstẽnė

Clausilia cruciatakrỹžinė skląstẽnė

Clausilia pumiladrūtóji skląstẽnė

Clausilia dubiagumburúotoji skląstẽnė

Laciniaria plicatadantýtoji žievinùkė

Bulgarica canapilkóji žievùlė

Punctidaetaškùtiniai

Punctum pygmaeummažóji taškùtė

Patulidaeplatùkiniai

Discus ruderatusrudàsis puvenùtis

Discus rotundatusdėmtasis puvenùtis

Pristilomatidaeslankniniai

Vitrea crystallinaskaidrióji krištoliùkė

Vitrea contractabalkšvóji krištoliùkė

Euconulidaekūgẽliniai

Euconulus fulvusrusvàsis kūgẽlis

Euconulus practicolapevinis kūgẽlis

Zonitoides nitidusšlapỹninė júodė

Oxychilidaeblizgẽniniai

Oxychilus cellariusšlatinis blizgẽnis

Oxychilus draparnaudididỹsis blizgẽnis

Nesovitrea hammonisrusvóji slapūnlė

Nesovitrea petronellabalsvóji slapūnlė

Aegopinella purabaltóji sliñkė

Aegopinella nitidularudóji sliñkė

Vitrinidaeskaidrẽniniai

Vitrina pellucidatrapióji skaidrẽnė

Limacidaešliùžiniai

Limax maximusdidỹsis šliùžas

Limax cinereonigerjuosvàsis šliùžas

Limacus flavusgelsvàsis šliužỹs

Malacolimax tenellusgrỹbinis šliužiùkas

Lehmannia marginatamišknis šliaužlỹs

Lehmannia valentianašiltnamnis šliaužlỹs

Agriolimacidaedirvašliužniai

Deroceras laevejudrùsis dirvãšliužis

Deroceras sturanyidaržnis dirvãšliužis

Deroceras agresteblyškùsis dirvãšliužis

Deroceras reticulatumtinklnis dirvãšliužis

Arionidaeariòniniai

Arion aterdidỹsis ariònas

Arion rufusrudàsis ariònas

Arion lusitanicusluzitãninis ariònas

Arion fuscuskislùsis ariònas

Arion circumscriptusjuosvatãškis ariònas

Arion fasciatustamsiadrỹžis ariònas

Arion silvaticusmišknis ariònas

Arion distinctustamsùsis ariònas

Bradybaenidaebradibèniniai

Fruticicola fruticumlãpinė krmsraigė

Hygromiidaedrėgnùtiniai

Euomphalia strigellašviesiajuõstė mẽdsraigė

Trichia hispidažolnė šeriuõtė

Pseudotrichia rubiginosašeriúotoji rūd

Perforatella bidentatadvidañtė lãpsraigė

Xerolenta obviastèpinė smitsraigė

Helicidaesráiginiai

Arianta arbustorumtaškúotoji ariánta

Faustina faustinavienjuõstė faustinà

Helicigona lapicidaakmennė aštrnė

Isognomostoma isognomostomosslapióji šiurpẽnė

Cepaea nemoralisrudalpė drỹžė

Cepaea hortensisšviesialpė drỹžė

Cornu aspersumraibóji sraigẽnė

Helix pomatiavynuognė sráigė

Bivalviadvigedžiai moliùskai

Mytilidaemidijniai

Mytilus edulispaprastóji mdija

Mytilus trossulusįlanknė mdija

Unionidaegeldùtiniai

Unio pictorumpaprastóji geldùtė

Unio tumidus pleštinė geldùtė

Unio crassusovalióji geldùtė

Anodonta anatinaántinė bedañtė

Anodonta cygneadidžióji bedañtė

Pseudanodonta complanataplokščióji geldnė

Sphaeriidaerutuliùkiniai

Sphaeriumrutuliùkė

Pisidiumžrnės

Dreissena polymorphapaprastóji dreisenà

Cardiidaeširdùkiniai

Cerastoderma eduleválgomoji širdùkė

Tellinidaetelniniai

Macoma balthicabaltijnė makomà

Myidaemjiniai

Mya arenariasmlinė mijà

______________________