LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 170 „DĖL PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. 4-541

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.    pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą“ 2 punktu ir įgyvendindamas 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/6/EC dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas,

tvirtinu Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles (pridedama).“;

1.2.    pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles ir pripažįstu netekusiais galios 22.4 ir 22.5 papunkčius.

2Nustatau, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                  Rimantas Sinkevičius