LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 6 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1730 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2108

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_199b2f5e3a19470bb6c69a138c26f719_end