herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ TESTAVIMO, SIEKIANT VALDYTI COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO) INFEKCIJOS PLITIMĄ, ORGANIZAVIMO

 

2020 m.  balandžio 1 d.  Nr. A-340

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d sprendimu Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“:

1. N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos (toliau – ASPĮ), išskyrus šio įsakymo 3 punkte nurodytų ASPĮ, vadovams užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d sprendimo Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“ (toliau – Sprendimas) 1 punkto įgyvendinimą.

2. P a s k i r i u viešąją įstaigą Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrą užtikrinti Joniškio rajono savivaldybėje esančių ASPĮ aprūpinimą ėminiui iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ištyrimui reikalingomis specialiomis priemonėmis (mėgintuvėliais su transportine terpe) ir surinktus iš ASPĮ ėminius pristatyti į viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės laboratoriją.

3. P a v e d u  viešajai įstaigai Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrui, vadovaujantis Sprendimo 1 punktu, atlikti viešosiose įstaigose Joniškio psichikos sveikatos centre ir Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotyje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų tyrimus, paimant tepinėlius iš nosiaryklės ir ryklės.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė