herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
MERAS

 

POTVARKIS

DĖL IX ŠAUKIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

6 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. M-59

Joniškis

 

 

1. Š a u k i u IX šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 6 posėdį 2019 m. rugsėjo 26 d. 13 val. Joniškyje, Livonijos g. 4.

2. T e i k i u Joniškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gerda Petrėnaitė.

2.2. Dėl Joniškio miesto Stadiono tako ir Aido gatvės geografinių charakteristikų keitimo.

Pranešėja – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyriausioji architektė Daiva Bičkienė.

2.3. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Regina Leknickienė.

2.4. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takų sutvarkymas Joniškio mieste“.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Dragūnų, Aušros ir Saulės mūšio gatvių dalių Jauniūnų kaime, Joniškio rajone, kapitalinis remontas“.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.7. Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.8. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Laima Rudienė.

2.9. Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Laima Rudienė.

2.10. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 3 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės, sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Laima Rudienė.

2.11. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.12. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.13. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.14. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė.

2.15. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė.

2.16. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė.

2.17. Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bartašienė.

2.18. Dėl nekilnojamųjų daiktų, pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.19. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bešeimininkių objektų, likviduojamų pagal priemonę Nr. 0.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.20. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vitalijus Gailius