LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIMOS LIUCIJOS ANDRIKIENĖS DALYVAVIMO IKIRINKIMINĖJE MOLDOVOS RESPUBLIKOS PARLAMENTO RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOJE

 

2021 m. birželio 2 d. Nr. SV-S-122

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo narę Laimą Liuciją Andrikienę 2021 m. birželio 9–12 d. kartu su Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos delegacija dalyvauti ikirinkiminėje 2021 m. liepos 11 d. vyksiančių priešlaikinių Moldovos Respublikos Parlamento rinkimų stebėjimo misijoje Kišiniove (Moldovos Respublika).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai apmokėti kompleksinio kelionės draudimo ir kitas būtinas su komandiruote susijusias išlaidas iš Seimo delegacijai Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen