LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SĖLOS RYTINĖS APYGARDOS NR. 50 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. SPALIO 2 D. SPRENDIMO (POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 11) „DĖL IRMANTO TARVYDŽIO GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. Sp-282

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Olgos Kilkinovos ir Valdemaro Urban 2020 m. spalio 13 d. vertinimo išvadą Nr. 3-102 (1.2) „Dėl Sėlos rytinės apygardos Nr. 50 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 2 d. sprendimo (posėdžio protokolas Nr. 11) „Dėl Irmanto Tarvydžio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, nusprendžia:

Patvirtinti Sėlos rytinės apygardos Nr. 50 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 2 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. 11) „Dėl Irmanto Tarvydžio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė