POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

EKSPERTŲ KOMISIJA DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ GINKLAMS,

GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI

 

SPRENDIMAS

DĖL EKSPERTŲ KOMISIJOS DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ GINKLAMS,

GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI 2020 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO 5-IN-1 „DĖL DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ PRISKYRIMO GINKLAMS, GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 14 d. Nr. 5-V4-2

Vilnius

 

 

Ekspertų komisija daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti, vadovaudamasi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 5-V-276 „Dėl ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 3 punktu ir atsižvelgdama į Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti 2022 m. birželio 3 d. protokolą Nr. 5-IN-00,

n u s p r e n d ž i a:

pakeisti Ekspertų komisijos 2020 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“:

1. Pripažinti netekusiu galios 1.5 papunktį.

2. Pripažinti netekusiu galios 1.6 papunktį.

3. Pakeisti 1.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.13. pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių modelis sukurtas po 1950 metų. Gamintojo yra numatyta galimybė tokiais šaunamaisiais ginklais šaudyti pridėjus prie peties, jų ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų, naudojant sulankstomą, teleskopinę ar uždedamą buožę (jas galima pašalinti nepažeidžiant ginklo). Šių ginklų apyvartai taikomi tokie patys reikalavimai kaip Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytiems ginklams.“

4. Pakeisti 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.2. matuojant visą ginklo ilgį, nuo vamzdžio žiočių nuimami priedėliai (jeigu juos galima nuimti nenaudojant įrankių): duslintuvas, liepsnos slopintuvas, kompensatorius ir kita;“.

 

 

Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams,

ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų

kategorijai priskirti pirmininkas                                                                            Mindaugas Akelaitis

 

Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams,

ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų

kategorijai priskirti sekretorius                                                                             Vytautas Jurkevičius