LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ APYGARDOS NR. 43 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. AK-40 „DĖL ADELĖS ŠTELMOKIENĖS GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STR. 1 D. NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. Sp-180

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 4 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos narės Gitanos Matiekuvienės 2021 m. birželio 23 d. vertinimo išvadą Nr. 3-89 (1.2) „Dėl Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. AK-40 „Dėl Adelės Štelmokienės galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“ (pridedama), nusprendžia:

Patvirtinti Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. AK-40 „Dėl Adelės Štelmokienės galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“, kuriuo konstatuota, kad Adelė Štelmokienė nepažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                          Jolanta Petkevičienė