POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

EKSPERTŲ KOMISIJA DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ GINKLAMS,

GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI

 

SPRENDIMAS

DĖL EKSPERTŲ KOMISIJOS DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ GINKLAMS,

GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI 2020 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO 5-IN-1 „DĖL DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ PRISKYRIMO GINKLAMS, GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 2 d. Nr. 5-V4-1

Vilnius

 

 

Ekspertų komisija daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti, atsižvelgdama į Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti 2022 m. vasario 17 d. protokolą Nr. 5-IN-1, n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Ekspertų komisijos 2020 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“ ir papildyti jį nauju 2.4 papunkčiu:

2.4. B kategorijos šaunamieji ginklai, pramoniniu būdu perdirbti į signalinius ir pritaikyti šaudyti kapsulėmis.

 

 

 

Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams,

ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų

kategorijai priskirti pirmininkas                                                                            Mindaugas Akelaitis

 

Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams,

ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų

kategorijai priskirti sekretorius                                                                             Vytautas Jurkevičius