Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl SMALININKŲ HERBO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 31 d. Nr. 1K-1368

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos komisijos teikimą,

t v i r t i n u Smalininkų herbą (herbo etalono grafinis piešinys pridedamas).

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė