LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 26 d. Nr. V-154

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį 1.125 papunkčiu:

„1.

125.

Rituximabum

C82, C83, C91.1

Vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas hematologas, teikiantis III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

2. Papildau XIII skyriaus „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnį 1.23 papunkčiu:

„1.

23.

Rituximabum

M05, M06“

 

 

3. Papildau XIII skyriaus „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį 2.11 papunkčiu:

„2.

11.

Rituximabum

M31.3, M31.7

Skiriamas:

1. suaugusiems pacientams, sergantiems relapsuojančia granuliomatoze su poliangitu (Wegener) ir mikroskopiniu poliangitu, kurie prieš tai gydyti ciklofosfamidu;

2. suaugusiems pacientams, sergantiems sunkia aktyvios eigos granuliomatoze su poliangitu (Wegener) ir mikroskopiniu poliangitu, kuriems kontraindikuotinas gydymas ciklofosfamidu.

Vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas reumatologas, teikiantis III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

4. Papildau XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 4 skirsnį 4.13 papunkčiu:

„4.

13.

Atorvastatinum et ezetimibum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei vartojant maksimalias toleruojamas statinų dozes 3 mėnesius arba ilgiau pacientų MTL cholesterolis išlieka ≥1,8 mmol/l.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys