LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2017 M. BALANDŽIO 23 D. NAUJŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMŲ JONAVOS IR ŠAKIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIO PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS PATIKRINIMO

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. Sp-130

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. Sp-75 patvirtinto Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo 26 punktu ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. birželio 13 d. spendimu Nr. Sp-122, nusprendžia:

Pritarti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2017 m. birželio 27 d. pažymai Nr. 3-62 (1.2) „Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės kampanijos dalyvio partijos Tvarka ir teisingumas patikrinimo“ (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė