LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AŠMINTOS SENIŪNIJOS PANAIKINIMO IR IŠLAUŽO, PAKUONIO, PRIENŲ BEI BALBIERIŠKIO SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ RIBŲ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. T3-131

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 straipsniu, Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 6 punktais, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. T3-31 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos paskelbimo“ ir atsižvelgdama į Prienų rajono Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo planus, suderintus su valstybės įmone Registrų centru, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Panaikinti Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūniją 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

2. Priskirti Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijai Pakuonio seniūnijos Purvininkų, Šaltupio, Laukiškių, Valengiškių gyvenamąsias vietoves nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

3. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planą (pridedama).

4. Nustatyti Prienų rajono savivaldybės administracijos Išlaužo seniūnijos buveinės vietą administraciniame pastate, esančiame adresu: Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Vytauto Gurevičiaus g. 1.

5. Priskirti Prienų rajono savivaldybės Pakuonio seniūnijai Ašmintos seniūnijos Bačkininkų, Pabališkių, Apušoto, Patrakiemio, Naujininkų, Antakalnio, Pagaršvio, Ašmintos, Pošvenčio, Malinavo, Pašventupio, Vangų gyvenamąsias vietoves nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

6. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės Pakuonio seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planą (pridedama).

7. Nustatyti Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūnijos buveinės vietą administraciniame pastate, esančiame adresu: Prienų r. sav. Pakuonio sen. Pakuonio mstl. Sodų g. 33.

8. Priskirti Prienų rajono savivaldybės Prienų seniūnijai Ašmintos seniūnijos Kalvių, Pociūnų, Davaitbalio, Važatkiemio, Alksniakiemio, Šmitiškių, Rūdupio, Žarijų, Bagrėno, Strielčių, Liepaloto, Giniūnų, Mačiūnų, Ignacavos bei Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų, Paduoblio gyvenamąsias vietoves nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

9. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės Prienų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planą (pridedama).

10. Nustatyti Prienų rajono savivaldybės administracijos Prienų seniūnijos buveinės vietą administraciniame pastate, esančiame adresu: Prienų m. Vytauto g. 35.

11. Pavesti Prienų rajono savivaldybės administracijai paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Išlaužo, Pakuonio, Prienų bei Balbieriškio seniūnijų skelbimų lentose.

12. Nustatyti, kad sprendimo 3, 6 ir 9 punktai įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Alvydas Vaicekauskas