LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ, KARIŲ IR CIVILIŲ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TARNAUTOJŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE

 

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. XIV-2434

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 142 straipsnio pirmąja dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 6 straipsnio 2 ir 5 dalimis ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. gruodžio 7 d. dekretą Nr. 1K-1498 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“, nutaria:

 

1 straipsnis.

1. Siųsti nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos karius ir civilius krašto apsaugos sistemos tarnautojus arba iš jų sudarytus Lietuvos Respublikos karinius vienetus dalyvauti:

1) NATO karinėje mokymo operacijoje Irake (angl. NATO Mission Iraq) – iki 50 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

2) NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosovo Respublikoje – iki 5 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

3) Europos Sąjungos karinėje operacijoje Viduržemio jūroje „EUNAVFOR MED operacija IRINI“ – iki 20 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

4) Europos Sąjungos kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Atalanta“ – iki 30 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

5) Europos Sąjungos karinėje mokymo misijoje Malio Respublikoje (angl. EU Training Mission in Mali, EUTM MALI) – iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

6) Europos Sąjungos karinėje mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje (angl. EU Training Mission in the Central African Republic, EUTM RCA) – iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

7) Europos Sąjungos karinėje mokymo misijoje Mozambike (angl. EU Training Mission in Mozambique, EUTM Mozambique) – iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

8) Europos Sąjungos karinės pagalbos misijoje Ukrainai remti (EUMAM Ukraine) Europos Sąjungos valstybėse narėse (angl. European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine) – iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

9) Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ (angl. Inherent Resolve) – iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

10) tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje – iki 5 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

11) karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje, NATO ir Europos Sąjungos valstybėse narėse Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais, jeigu yra šių valstybių kvietimas mokymus vykdyti jų teritorijoje, – iki 100 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

12) Jungtinės Karalystės vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Ukrainos kariuomenės mokymo tikslais Jungtinėje Karalystėje „Interflex“ (angl. United Kingdom led multinational military operation to train and support the Armed Forces of Ukraine „Interflex“) – iki 25 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų;

13) Jungtinių Tautų tikslus ir principus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitas tarptautinės teisės normas atitinkančiose sąjungininkų vadovaujamose ar vykdomose tarptautinėse operacijose Indijos ir Ramiojo vandenynų regione – iki 10 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti dydžiai karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų keitimosi tarptautinėje operacijoje metu gali būti viršyti ne daugiau kaip dvigubai.

 

2 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. XIV-782 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

3 straipsnis.

Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen