LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PANERIŲ–GRIGIŠKIŲ APYGARDOS NR. 11 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. SPALIO 29 D. PROTOKOLINIO SPRENDIMO NR. P-4

„DĖL SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK GRIGIŠKIŲ BENDRUOMENĖS GRUPĖS NARIŲ PASKYROJE SKLEIDŽIAMOS INFORMACIJOS PRIPAŽINIMO NEPAŽYMĖTA POLITINE REKLAMA IR JONO VIESULO GALIMO RINKĖJŲ PAPIRKIMO“

 

2021 m. gegužės 6 d. Nr. Sp-142

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi ir 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narės Svetlanos Misevičienės 2021 m. gegužės 3 d. vertinimo išvadą Nr. 3-78 (1.2) „Dėl socialinio tinklo Facebook Grigiškių bendruomenės grupės narių paskyroje skleidžiamos informacijos pripažinimo nepažymėta politine reklama ir Jono Viesulo galimo rinkėjų papirkimo“, nusprendžia:

Patvirtinti Panerių–Grigiškių apygardos Nr. 11 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 29 d. priimtą protokolinį sprendimą Nr. P-4 „Dėl socialinio tinklo Facebook Grigiškių bendruomenės grupės narių paskyroje skleidžiamos informacijos pripažinimo nepažymėta politine reklama ir Jono Viesulo galimo rinkėjų papirkimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė