LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 16 d. Nr. V-811

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. liepos 12 d. nutarimus Nr. DT-7/1 ir Nr. DT-7/2:

1. P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyrių „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“:

1.1.1. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Toksoplazmozė (100 %)“.

1.1.2. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Sifilis (100 %)“.

1.2. Pakeičiu III skyrių „KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS“:

1.2.1. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Purpura ir kitos hemoraginės būklės (100 %)“.

1.2.2. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Aplazinės anemijos (100 %)“.

1.2.3. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Autoimuninė hemolizinė anemija ir autoimuninė trombocitopenija (100 %)“.

1.3. Pakeičiu IV skyrių „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“:

1.3.1. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

8. Hipopituitarizmas (augimo hormono trūkumas; 100 %)“.

1.3.2. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

9. Antinksčių funkcijos sutrikimas (100 %)“.

1.3.3. Pakeičiu 11 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

11. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai (100 %)“.

1.3.4. Pakeičiu 12 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

12. Skydliaukės hipofunkcija (100 %)“.

1.3.5. Pakeičiu 13 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

13. Paveldėtoji eritropoezinė porfirija (100 %)“.

1.3.6. Pakeičiu 14 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

14. Purino ir pirimidino apykaitos sutrikimai (100 %)“.

1.3.7. Pakeičiu 15 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

15. Lipoproteidų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos (90 %)“.

1.3.8. Pakeičiu 16 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

16. Adenohipofizės hiperfunkcija (100 %)“.

1.3.9. Pakeičiu 18 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

18. Diabetinė polineuropatija (100 %)“.

1.4. Pakeičiu V skyrių „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“:

1.4.1. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (100 %)“.

1.4.2. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Sunkūs afektiniai sutrikimai (100 %)“.

1.4.3. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Vidutinio sunkumo afektiniai sutrikimai (100 %)“.

1.4.4. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. Demencija (100 %)“.

1.4.5. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (50 %)“.

1.5. Pakeičiu VI skyrių „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“:

1.5.1. Pripažįstu netekusiu galios 3 skirsnį.

1.5.2. Pakeičiu 5 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„5. Epilepsija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

G40.0, G40.1,

G40.4, G40.5,

G.40.7−G40.9

 

Neskiriami mergaitėms, vaisingo amžiaus moterims ir nėščiosioms, sergančioms epilepsija ir patiriančioms židininius ir (arba) generalizuotus epilepsijos priepuolius, nebent kiti gydymo būdai yra neveiksmingi arba pacientės jų netoleruoja.

5.

2.

Carbamazepinum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

3.

Clonazepamum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

4.

Diazepamum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

5.

Ethosuximidum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

6.

Lamotriginum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

7.

Levetiracetamum

G40.0,

G40.1,

G40.4,

G40.5,

G40.7–G40.9

Skiria gydytojas neurologas arba gydytojas vaikų neurologas, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas, šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas.

5.

8.

Oxcarbazepinum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

9.

Phenytoinum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

10.

Primidonum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

11.

Retigabinum

G40.1

 

5.

12.

Sultiamum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9

 

5.

13.

Tiagabinum

G40.2, G40.3

Skiriamas atspariai epilepsijai gydyti. Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas.

5.

14.

Topiramatum

G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9“

 

 

1.5.3. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos: išsėtinė sklerozė, kitos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, encefalitas, mielitas ir encefalomielitas (100 %)“.

1.5.4. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas (100 %)“.

1.5.5. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

8. Praeinantieji (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai (100 %)“.

1.5.6. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

9. Generalizuota miastenija ir kitos mioneuralinės jungties ir raumenų ligos (100 %)“.

1.5.7. Pakeičiu 14 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

14. Hantingtono liga (100 %)“.

1.6. Pakeičiu VII skyrių „AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS“:

1.6.1. Pakeičiu 1 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„1. Glaukoma (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Betaxololum

H40–H42, Q15.0

 

1

2.

Bimatoprostum

H40–H42, Q15.0

 

1.

3.

Bimatoprostum et Timololum

H40–H42, Q15.0

 

1.

4.

Brinzolamidum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

5.

Brinzolamidum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

6.

Brimonidino tartratas

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

7.

Brinzolamidum et Brimonidini tartras

H40–H42

Skiriamas padidėjusiam akispūdžiui mažinti suaugusiems atviro kampo glaukoma ar akių hipertenzija sergantiems pacientams, kuriems taikant monoterapiją akispūdis sumažėja nepakankamai.

1.

8.

Brimonidini tartras et Timololum

H40–H42, Q15.0

Skiriamas ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

9.

Dorzolamidum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

10.

Dorzolamidum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

11.

Latanoprostum

H40–H42, Q15.0

 

1.

12.

Latanoprostum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

13

Pilocarpinum

H40–H42, Q15.0

 

1.

14

Pilocarpinum et Timololum

H40–H42, Q15.0

 

1.

15.

Tafluprostum et Timololum

H40–H42,

Q15.0

Skiriamas pacientams, kurie yra jautrūs prostaglandinų vaistiniuose preparatuose esantiems konservantams.

1.

16.

Tafluprostum

H40–H42, Q15.0

Skiriama pacientams, kurie yra jautrūs prostaglandinuose esantiems konservantams.

1.

17

Timololum

H40–H42, Q15.0

 

1.

18.

Travoprostum

H40–H42, Q15.0

 

1.

19.

Travoprostum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.“

 

1.6.2. Pripažįstu netekusiu galios 2 skirsnį.

1.7. Pakeičiu IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

1.7.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Miokardo infarktas (90 %)“.

1.7.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Persirgtas miokardo infarktas (90 %)“.

1.7.3. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Hipertenzinė nefropatija, jei yra inkstų funkcijos nepakankamumas (90 %)“.

1.7.4. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Ūminis reumatas (90 %)“.

1.7.5. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (90 %)“.

1.7.6. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 40 % (90 %)“.

1.7.7. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Smegenų infarktas (90 %).

1.7.8. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

8. III ir IV funkcinės klasės galūnių arterijų aterosklerozė (90 %)“.

1.7.9. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

9. Hipertenzinės ligos (90 %)“.

1.7.10. Pakeičiu 10 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

10. Nestabili krūtinės angina (90 %)“.

1.7.11. Pakeičiu 11 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

11. Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai, 90 %)“.

1.7.12. Pakeičiu 19 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

19. Plaučių embolija (90 %)“.

1.7.13. Pakeičiu 20 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

20. Giliųjų venų trombozė (90 %)“.

1.8. Pakeičiu X skyrių „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“:

1.8.1. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (100 %)“.

1.8.2. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Alerginis rinitas vaikams (100 %)“.

1.8.3. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Pneumonija (100 %)“.

1.9. Pakeičiu XI skyrių „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“:

1.9.1. Pakeičiu 1 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„1. Lėtinis virusinis C hepatitas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Elbasvir et Grazoprevir

B18.2

Skiriamas, kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją).

1.

2.

Dasabuvir

B18.2

 

1.

3.

Telaprevir

B18.2

 

1.

4.

Boceprevir

B18.2

 

1.

5.

Interferonum alfa humanum biosyntheticum

B18.2

Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.

1.

6.

Ombitasvir et Paritoprevir et Ritanovir

B18.2

Skiriamas kartu su vaistiniu preparatu Dasabuvir, kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją).

1.

7.

Peginterferonum alfa-2a + Ribavirinum

B18.2

 

1.

8.

Peginterferonum alfa-2b + Ribavirinum

B18.2

 

1.

9.

Ribavirinum 

B18.2“

 

 

1.9.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Pirminė biliarinė kepenų cirozė ir pirminis sklerozuojantis cholangitas (100 %)“.

1.9.3. Pakeičiu 3 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„3. Krono liga (sritinis enteritas), opinis kolitas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Adalimumab

K50, K51

 

3.

2.

Azathioprinum

K50, K51

 

3.

3.

Infliximab

K50, K51

 

3.

4.

Mesalazinum

K50, K51

 

3.

5.

Prednisolonum

K50, K51“

 

 

1.9.4. Pripažįstu netekusiu galios 3¹ skirsnį.

1.9.5. Pripažįstu netekusiu galios 4¹ skirsnį.

1.9.6. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. Lėtinis aktyvusis (autoimuninis) hepatitas (100 %)“.

1.9.7. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (H. Pylori infekcijos eradikacija, 100 %)“.

1.9.8. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Gastroezofaginio refliukso liga su ezofagitu, jei stemplėje yra erozijų (100 %)“.

1.10. Pakeičiu XII skyrių „ODOS IR POODŽIO LIGOS“:

1.10.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Sunkios formos psoriazė (100 %)“.

1.10.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Sunkūs pūsliniai pažeidimai (100 %)“.

1.10.3. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Psoriazė (100 %)“.

1.10.4. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Įgimta ichtiozė (100 %)“.

1.10.5. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. Sunkus atopinis dermatitas (100 %)“.

1.10.6. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

8. Idiopatinė dilgėlinė (100 %)“.

1.11. Pakeičiu XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“:

1.11.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Reumatoidinis artritas (100 %)“.

1.11.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (100 %)“.

1.11.3. Pakeičiu 3 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„3. Ankilozinis spondilitas (100%)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Adalimumab

M45

 

3.

2.

Diclofenacum

M45

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus.

3.

3.

Etanercept

M45

 

3.

4.

Infliximab

M45

 

3.

5.

Indometacinum

M45

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus.

3.

6.

Meloxicamum

M45

 

3.

7.

Nabumetonum

M45

 

3.

8.

Sulfasalazinum

M45“

 

 

1.11.4. Pripažįstu netekusiu galios 3¹ skirsnį.

1.11.5. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Osteoporozė, jei yra patologinis lūžis (100 %)“.

1.11.6. Pakeičiu 8 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„8. Psoriazinis artritas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

8.

1.

Adalimumab

M07

 

8.

2.

Etanercept

M07

 

8.

3.

Infliximab

M07

 

8.

4.

Methotrexatum

M07

 

8.

5.

Sulfasalazinum

M07“

 

 

1.11.7. Pripažįstu netekusiu galios 8¹ skirsnį.

1.12. Pakeičiu XIV skyrių „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“:

1.12.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Glomerulonefritas (100 %)“.

1.12.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Nefrozinis sindromas (100 %)“.

1.12.3. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Lėtinis inkstų nepakankamumas (100 %)“.

1.12.4. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. III ir IV stadijos endometriozė (100 %)“.

1.12.5. Papildau 12.4 papunkčiu:

„12.

4.

Cetrorelix

N97,

Q95–Q99, Z80–Z84

Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.“

 

1.13. Pakeičiu XV skyriaus „NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO“ 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu po gimdymo atsiradusi edema, proteinurija ir hipertenziniai sutrikimai (100 %)“.

1.14. Pakeičiu XVII skyriaus „ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS“ 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Turnerio sindromas, Preiderio-Vilio sindromas (100 %)“.

1.15. Pakeičiu XVIII skyriaus „SIMPTOMAI, PAKITIMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI“ 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Šlapimo nelaikymas (100 %)“.

1.16. Pakeičiu XXI skyrių „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“:

1.16.1. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo (100 %).

1.16.2. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo ir po inkstų persodinimo (100 %)“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 18 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga