Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1206 „DĖL VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO, EINAMŲJŲ 2017 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIO, VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJOS BAZINIO DYDŽIO, MAKSIMALIOS NEPERSKAIČIUOTOS PENSIJOS DYDŽIO, ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO, TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDŽIO IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1062

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio, šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO, TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDŽIO IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti:

1. šalpos pensijų bazės dydį – 130 eurų;

2. tikslinių kompensacijų bazės dydį – 112 eurų;

3. valstybinių pensijų bazės dydį – 58 eurai.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis