LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL SOCIALINIO INTERNETO TINKLO „FACEBOOK“ PASKYROS „LIETUVOS VĖLIAVOS“ VARDU SKLEISTO ATLYGINTINO ĮRAŠO VERTINIMO

 

2021 m. vasario 11 d. Nr. Sp-37

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. sausio 29 d. pažymą Nr. 3-24 (1.2) „Dėl socialinio interneto tinklo „Facebook“ paskyros „Lietuvos vėliavos“ vardu skleisto atlygintino įrašo vertinimo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad 2020 m. rugsėjo 25 – spalio 1 dienomis socialinio interneto tinklo „Facebook“ paskyros „Lietuvos vėliavos“ vardu atlygintinai skleistas įrašas yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Pilaitės–Karoliniškių rinkimų apygardoje Nr. 8 Sauliaus Skvernelio neigiama politinė reklama.

2. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytą politinę reklamą paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad socialinio interneto tinklo „Facebook“ paskyros „Lietuvos vėliavos“ valdytojas pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, šios paskyros vardu paskleidęs nepažymėtą politinę reklamą.

4. Kreiptis į socialinio interneto tinklo „Facebook“ valdytojus dėl už šio sprendimo 1 punkte nurodytos politinės reklamos užsakymą atsakingų asmenų ir reklamos finansavimo šaltinio nustatymo ir šio įrašo pašalinimo.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė