LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL VIKTORO USPASKICHO ATLYGINTINAI SKLEISTO ĮRAŠO SOCIALINIAME INTERNETO TINKLE „FACEBOOK“

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. Sp-311

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. 3-131 (1.2) „Dėl Viktoro Uspaskicho atlygintinai skleisto įrašo socialiniame interneto tinkle „Facebook“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti Viktoro Uspaskicho socialinio interneto tinklo „Facebook“ „Politiko“ paskyroje „Viktoras Uspaskich“ 2020 m. rugsėjo 5 d. atlygintinai skleistą įrašą 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvės Darbo partijos politine reklama.

2. Pripažinti Viktoro Uspaskicho socialinio interneto tinklo „Facebook“ „Politiko“ paskyroje „Viktoras Uspaskich“ 2020 m. rugsėjo 5 d. atlygintinai skleistą įrašą 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo savarankiško politinės kampanijos dalyvio Vaido Pavilonio politine reklama.

3. Pripažinti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytą politinę reklamą paslėpta politine reklama.

4. Pripažinti, kad Viktoras Uspaskichas, skleisdamas šio sprendimo 3 punkte pripažintą paslėptą politinę reklamą, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.

5. Pripažinti, kad finansuojant 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvės Darbo partijos politinę kampaniją buvo pažeista Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 14 straipsnio 1 dalis, įsipareigojus dalį lėšų apmokėti ne iš politinės kampanijos sąskaitos, o asmeninėmis Viktoro Uspaskicho lėšomis.

6. Pripažinti Darbo partijos politinės kampanijos išlaidomis 40 Eur sumą.

7. Pripažinti Vaido Pavilonio politinės kampanijos išlaidomis 40 Eur sumą.

8. Pripažinti Viktoro Uspaskicho nepinigine auka politinės kampanijos dalyviams Darbo partijai (40 Eur) ir Vaidui Paviloniui (40 Eur), Viktorui Uspaskichui įsipareigojus apmokėti už socialinio interneto tinklo „Facebook“ „Politiko“ paskyroje „Viktoras Uspaskich“ 2020 m. rugsėjo 5 d. „Facebook“ atlygintino įrašo skleidimą.

9. Pripažinti, kad finansuojat 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvių Darbo partijos ir Vaido Pavilonio politinę kampaniją buvo pažeistos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 dalys – nepiniginė auka ir išlaidos politinei reklamai nebuvo registruotos 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvių Darbo partijos ir Vaido Pavilonio politinės kampanijos finansavimo ataskaitose ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiuose.

10. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvių Darbo partijos ir Vaido Pavilonio politinės kampanijos finansavimo ataskaitas ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščius šio sprendimo 6 ir 7 punktuose nurodytomis išlaidomis už politinės reklamos skleidimą socialinio interneto tinklo „Facebook“ „Politiko“ paskyroje „Viktoras Uspaskich“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė