LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO
NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 6 d. Nr. XIII-281

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos III skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 113 punktu:

 

„113.

XIIIP-523

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis