Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ROMO KALANTOS METŲ MINĖJIMO

2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 1 d. Nr. 991

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XIV-304 „Dėl 2022 metų paskelbimo Romo Kalantos metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Romo Kalantos metų minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, viešajai įstaigai „Kaunas 2022“, koncertinei įstaigai „Kauno santaka“, viešajai įstaigai „Baltai Juoda“, viešajai įstaigai „Kino pasaka“, Lietuvos kinematografininkų sąjungai, akcinei bendrovei Lietuvos paštui ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai dalyvauti įgyvendinant Planą.

3.2. Kauno miesto savivaldybei dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybės biudžeto lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas