PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. kovo   d. Nr. MV-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdamas į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. AV-157 „Dėl valstybės tarnautojų delegavimo į darbo grupę“:

1. S u d a r a u  jaunųjų talentų kandidatūrų atrankos komisiją (toliau – komisija):

Rūta Sausienė – Pakruojo rajono savivaldybės mero patarėja, komisijos pirmininkė,

Marius Senulis – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos narys,

Dijana Samuitytė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė, komisijos narė,

Gražina Plungienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos narė,

Jūratė Martūzienė – Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė,

Vytautas Girdzijauskas – Pakruojo atviro jaunimo centro prie Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos socialinis pedagogas, komisijos narys.

2. N u r o d a u komisijai iki š. m. kovo 8 d. atrinkti pasiūlytas kandidatūras jaunųjų talentų apdovanojimui.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Gegieckas