LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“ 2020–2021 MOKSLO METŲ DALYVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-759

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-624 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ patvirtinimo“, nuostatomis, Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 20 punktu ir atsižvelgdamas į Pažintinės žuvininkystės programos  „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos sudarymo ir dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 2020 m. spalio 26 d. protokolą  Nr. 8D-435(5.50E),

t v i r t i n u Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2020–2021 mokslo metų dalyvių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr.3D-759

 

 

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“

2020–2021 MOKSLO METŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Registracijos Nr.

Įstaigos pavadinimas

Dalyvių grupė

1

PŽP-34

Alytaus senamiesčio pradinė mokykla

1–4 klasių

2

PŽP-13

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos pradinė mokykla

1–4 klasių

3

PŽP-35

Kėdainių r. Šėtos gimnazija

1–4 klasių

4

PŽP-39

Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla

1–4 klasių

5

PŽP-31

Skuodo r. Ylakių gimnazija

1–4 klasių

6

PŽP-54

Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla

1–4 klasių

7

PŽP-27

Kazlų rūdos sav. Plutiškių gimnazija

1–4 klasių

8

PŽP-29

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

1–4 klasių

9

PŽP-45

Šakių „Varpo“ mokykla

1–4 klasių

10

PŽP-1

Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla

1–4 klasių

11

PŽP-5

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

1–4 klasių

12

PŽP-25

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis

1–4 klasių

13

PŽP-52

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

1–4 klasių

14

PŽP-58

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

1–4 klasių

15

PŽP-60

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras

1–4 klasių

16

PŽP-37

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

1–4 klasių

17

PŽP-42

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

1–4 klasių

18

PŽP-11

Telšių „Germanto“ progimnazija

1–4 klasių

19

PŽP-23

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

1–4 klasių

20

PŽP-56

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

1–4 klasių

21

PŽP-9

Vilniaus Salininkų gimnazija

1–4 klasių

22

PŽP-64

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras

1–4 klasių

23

PŽP-48

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

1–4 klasių

24

PŽP-62

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

1–4 klasių

25

PŽP-3

Kauno r. Kačerginės daugiafunkcis centras

1–4 klasių

26

PŽP-14

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos pradinė mokykla

5–8 klasių

27

PŽP-36

Kėdainių r. Šėtos gimnazija

5–8 klasių

28

PŽP-20

Skuodo r. Mosėdžio gimnazija

5–8 klasių

29

PŽP-32

Skuodo r. Ylakių gimnazija

5–8 klasių

30

PŽP-55

Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla

5–8 klasių

31

PŽP-28

Kazlų rūdos sav. Plutiškių gimnazija

5–8 klasių

32

PŽP-30

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

5–8 klasių

33

PŽP-2

Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla

5–8 klasių

34

PŽP-6

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

5–8 klasių

35

PŽP-53

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

5–8 klasių

36

PŽP-59

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

5–8 klasių

37

PŽP-38

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

5–8 klasių

38

PŽP-41

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

5–8 klasių

39

PŽP-47

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

5–8 klasių

40

PŽP-12

Telšių „Germanto“ progimnazija

5–8 klasių

41

PŽP-24

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

5–8 klasių

42

PŽP-57

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

5–8 klasių

43

PŽP-10

Vilniaus Salininkų gimnazija

5–8 klasių

44

PŽP-26

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija

5–8 klasių

45

PŽP-40

Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla

5–8 klasių

46

PŽP-65

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras

5–8 klasių

47

PŽP-46

Šakių „Varpo“ mokykla

5–8 klasių

48

PŽP-63

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

5–8 klasių

49

PŽP-17

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija

5–8 klasių

50

PŽP-7

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

5–8 klasių

 

_________________________________