RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. T1-1

Rietavas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 punktu, 34 straipsnio 12 ir 13 dalimis, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 sausio 8 d. nutarimu Nr. O3E-17 „Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2021 m. sausio 14 d. raštą Nr. V1-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų“, Rietavo savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Nustatyti UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,94 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,25 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,69 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1.   nuotekų surinkimo – 0,66 Eur/m3;

1.1.2.2.   nuotekų valymo – 0,85 Eur/m3;

1.1.2.3.   nuotekų dumblo tvarkymo – 0,18 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kuriame įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema – 2,89 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,24 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,65 Eur/m3 iš šio skaičiaus:

1.2.2.1.   nuotekų surinkimo – 0,64 Eur/m3;

1.2.2.2.   nuotekų valymo – 0,83 Eur/m3;

1.2.2.3.   nuotekų dumblo tvarkymo – 0,18 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,77  Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,17 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,60 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1.   nuotekų surinkimo – 0,62 Eur/m3;

1.3.2.2.   nuotekų valymo – 0,81 Eur/m3;

1.3.2.3.   nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,86 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,27 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,59 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1.   nuotekų surinkimo – 0,62 Eur/m3;

1.4.2.2.   nuotekų valymo – 0,80 Eur/m3;

1.4.2.3.   nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams – 2,76 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.5.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,17 Eur/m3;

1.5.2. nuotekų tvarkymo – 1,59 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.5.2.1.   nuotekų surinkimo – 0,62 Eur/m3;

1.5.2.2.   nuotekų valymo – 0,80 Eur/m3;

1.5.2.3.   nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3.

2.  Pripažinti netekusiais galios Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-55 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų nustatymo“ 1.1.-1.5. papunkčius.

3.  Šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. kovo 1 dienos.

Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Antanas Černeckis