RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO MOKINIŲ ŽIEMOS ATOSTOGŲ IR ŠVENČIŲ DIENOMIS

 

2020 m. gruodžio      d. Nr. A-      -(8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į sumažėjusius keleivių srautus mokinių nuotolinio ugdymo, mokinių atostogų ir šventinių (nedarbo) dienų metu,

į s a k a u :

1. Mokinių žiemos atostogų ir nuotolinio ugdymo laikotarpiu (2020-12-14–2021-01-03) nutraukti vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo autobusų maršrutus, vykdomus mokslo metų dienomis.

2. Vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo maršrutų autobusais mokinių žiemos atostogų ir nuotolinio ugdymo laikotarpiu (2020-12-14–2021-01-03) važiuoti ne mokslo metų dienų tvarkaraščiu.

3. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų dienomis (2020-12-24–2020-12-26 ir 2021-01-01), vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo autobusų maršrutų nevykdyti.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                  Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justė Kriuklienė, tel. (8 422) 69 016, el. p. juste.kriukliene@radviliskis.lt