LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 1 d.  Nr. V-1978

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir 6.3.2.3 papunktį išdėstau taip:

6.3.2.3. norintiems dalyvauti kontaktiniu būdu organizuojamame tęstiniame profesiniame mokyme, aukštojo mokslo studijose ar neformaliajame suaugusiųjų švietime ir:

6.3.2.3.1. vakcinuotiems pirmąja „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos doze, išskyrus šio sprendimo 6.3.2.3.5 papunktyje nurodytą atvejį;

6.3.2.3.2. vakcinuotiems pirmąja „Vaxzevria“ vakcinos doze, kai nėra praėjusios 4 savaitės nuo pirmosios vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 6.3.2.3.5 papunktyje nurodytą atvejį;

6.3.2.3.3. vakcinuotiems „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrąja doze, kai nėra praėjusi 1 savaitė nuo antrosios vakcinos dozės suleidimo;

6.3.2.3.4. vakcinuotiems „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina, kai nuo vakcinos dozės suleidimo nėra praėjusios 2 savaitės;

6.3.2.3.5. vakcinuotiems viena „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze, kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, kai nuo vakcinos dozės suleidimo nėra praėjusios 2 savaitės;

6.3.2.3.6. vakcinuotiems antrąja „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai, kai nuo antrosios vakcinos dozės suleidimo nėra praėjusi 1 savaitė.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                 Arūnas Dulkys