VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL Lietuvos respublikos alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 1 d. Nr. B1-215

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo pareigas;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Egidijus Verenius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas;

Komisijos nariai:

Ramunė Baranauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja,

Rasa Sirutkaitytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,

Jonas Valuta, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius.“

2.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Skiriu Komisijos sekretoriumi Aleksandrą Fedotovą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika