herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-181 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d.  Nr. T-220

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-181 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo“ 1 punktą:

vietoj Gražinos Andrašiūnienės įrašyti Giedrių Stubailą – Joniškio kultūros centro Satkūnų skyriaus renginių režisierių.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis