LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-976 „DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 16 d. Nr. V-1014

Vilnius

 

 

Pakeičiu Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 1 priedo lentelę „Imtynės“ ir ją išdėstau taip:

 

„Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius(metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

MP 6

MP 5

MP 4

MP 3

MP 2

MP 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pradinio rengimo

1

6–12

6–12

12

 

 

 

 

 

 

7

2

10–13

10–13

12 1

 

 

 

 

 

 

9

Meistriškumo ugdymo

1

11–14

11–14

12

7

1

 

 

 

 

12

2

12–15

12–15

10

8

2

 

 

 

 

14

3

13–16

13–16

9

4

5

 

 

 

 

16

4

14–17

14–17

8

 

6

2

 

 

 

18

5

15–18

15–18

7

 

4

3

 

 

 

20

Meistriškumo tobulinimo

1

16–18

16–18

6

 

2

4

 

 

 

24

2

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

5

 

 

4

1

 

 

26

3

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

4

 

 

2

2

 

 

28

Aukšto meistriškumo

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

1

1

 

32

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

1

1

36

 

Pastaba: 18 sportininkai dalyvavo 2 varžybose.“

 

2.    Pakeičiu 1 priedo lentelę „Imtynių sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

Olimpinės žaidynės

1–16

D 2

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–16

D 3

 

 

 

 

 

3.

Europos čempionatas

1–8

9–16 3

 

 

 

 

 

4.

Pasaulio studentų universiada

1

2–4 3

5–8 2

 

 

 

 

5.

Tarptautinės varžybos1

 

1

2–6 3

 

 

 

 

6.

Pasaulio U23 čempionatas

1-6

7-123

13-16 2

 

 

 

 

7.

Europos U23 čempionatas

1-5

6-8 3

9-14 2

 

 

 

 

8.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1

2–6

7–16 3

 

 

 

 

9.

Europos jaunimo čempionatas

1

2–4

5–8 3

 

 

 

 

10.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

1

2–6 3

 

 

 

 

11.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

1–4

5–12 3

13–18 2

 

 

 

12.

Pasaulio jaunių čempionatas

 

1–4

5–12 3

13–18 2

 

 

 

13.

Europos jaunių čempionatas

 

1–2

3–8 3

9–12 2

 

 

 

14.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

1–2

3–8 3

9–12 2

 

 

 

15.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

1–4

5–8 3

 

 

 

16.

Pasaulio moksleivių čempionatas

 

 

1–4

5–12 3

 

 

 

17.

Europos moksleivių čempionatas

 

 

14

2-8 3

 

 

 

18.

Tarptautinės jaunučių varžybos1

 

 

 

1-53

6-82

D2

 

19.

Tarptautinės vaikų varžybos1

 

 

 

 

1-53

D2

 

20.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

1–4 3

5–8 2

9–12 2

 

 

21.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

 

1–4 3

5–8 3

 

 

22.

Lietuvos studentų čempionatas

 

 

 

1 4

2–4 3

 

 

23.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatai, žaidynės5

 

 

 

1–6 3

7–12 2

 

 

24.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatai, žaidynės5

 

 

 

1–4 3

5–8 2

 

 

25.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatai, žaidynės5

 

 

 

 

1–6 3

7–12 2

 

26.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatai, žaidynės5

 

 

 

 

 

1–6 3

 

 

Pastabos: 

D – dalyvavimas;

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės imtynių federacijos varžybų kalendorių ir šių varžybų atitinkamoje rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 6 valstybių atstovai ir (ar) varžybos, įtrauktos į Lietuvos imtynių federacijos varžybų kalendorių ir šių varžybų atitinkamoje rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 8 valstybių atstovai;

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4 – aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių;

5 – varžybos, kurias organizuoja Lietuvos imtynių federacija.“

 

3Pakeičiu 1 priedo lentelę „Lengvoji atletika. Trumpi nuotoliai, šuoliai, barjerinis bėgimas, vidutiniai nuotoliai, ilgi nuotoliai, sportinis ėjimas“ ir ją išdėstau taip:

 

„Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

MP9

MP8

MP7

MP6

MP5

MP4

MP 3

MP2

MP 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pradinio rengimo

1

iki 12

iki 13

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2

9–13

9–13

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Meistriškumo ugdymo

1

10–13

10–13

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2

11–13

12–13

10

5

5

 

 

 

 

 

 

 

12

3

12–14

13–14

9

 

3

3

3

 

 

 

 

 

14

4

13–15

14–15

8

 

 

2

6

 

 

 

 

 

16

Meistriškumo tobulinimo

1

14–16

15–16

7

 

 

 

7

 

 

 

 

 

18

2

15–17

16–17

6

 

 

 

3

3

 

 

 

 

20

3

16–18

17–19

5

 

 

 

 

3

2

 

 

 

21

4

17 ir vyresnės

18 ir vyresni

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

24

Aukšto meistriškumo

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

1

1

 

 

28

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

32

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

36

 

Pastaba: 1 8 sportininkai dalyvavo 2 varžybose“

 

4Pakeičiu 1 priedo lentelę „Lengvoji atletika. Mėtimai, Daugiakovės“ ir ją išdėstau taip:

 

„Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

MP9

MP8

MP7

MP6

MP5

MP4

MP3

MP2

MP1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pradinio rengimo

1

iki 12

iki 13

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2

9–13

9–13

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Meistriškumo ugdymo

1

10–13

11–13

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2

11–13

12–13

8

6

2

 

 

 

 

 

 

 

12

3

12–14

13–14

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

14

4

13–15

14–15

7

 

3

4

 

 

 

 

 

 

16

Meistriškumo tobulinimo

1

14–16

15–16

6

 

1

2

3

 

 

 

 

 

18

2

15–17

16–17

6

 

 

1

5

 

 

 

 

 

20

3

16–18

17–19

5

 

 

 

3

2

 

 

 

 

21

4

17 ir vyresnės

18 ir vyresni

4

 

 

 

 

2

2

 

 

 

24

Aukšto meistriškumo

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

1

1

 

 

28

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

32

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

36

 

Pastaba: 1 7 sportininkai dalyvavo 2 varžybose“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                    Algirdas Monkevičius