LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DAIVOS RIKLIENĖS SOCIALINIO TINKLO PASKYROJE SKLEIDŽIAMOS POLITINĖS REKLAMOS IR NETEISĖTO NAUDOJIMOSI TARNYBINE PADĖTIMI

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. Sp-173

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. pažymą Nr. 3-75 (1.2) „Dėl Daivos Riklienės socialinio tinklo paskyroje skleidžiamos politinės reklamos ir neteisėto naudojimosi tarnybine padėtimi“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Daiva Riklienė pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalį, pasinaudojusi einamomis pareigomis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje parengdama gyventojams aktualią informaciją (2020 m. gegužės 29 d. įrašą apie Vilkaviškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų veiklą) ir ją paskelbdama socialinio tinklo „Facebook“ „Politiko“ paskyroje kartu su Lietuvos socialdemokratų partijos platinta politine reklama – kvietimu pasirašyti peticiją, kad būtų baigtas karantinas.

2. Nepripažinti, kad Daiva Riklienė pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalį, pasidalindama socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje paskyroje viešai prieinama informacija 2020 m. birželio 2 d. įrašu apie vaikų socializacijos konkursą ir 2020 m. birželio 3 d. įrašu apie eismo saugumą Vilkaviškio mieste.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė