LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2022 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS JAUNIMO METAIS

 

2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-311

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2022 metais Lietuvos jaunimas minės dvi svarbias sukaktis: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos trisdešimtmetį ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos įsteigimo penkiasdešimtmetį;

įvertindamas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos istorinį indėlį prisidedant prie Lietuvos jaunimo vienijimo Lietuvoje ir pasaulyje bei jaunimo politikos formavimo;

reikšdamas susirūpinimą dėl pasaulį veikiančios COVID-19 pandemijos ekonominių ir socialinių pasekmių savarankišką gyvenimą pradedantiems jaunuoliams – jų sveikatai, įsitvirtinimui Lietuvoje, pilietiniam aktyvumui;

siekdamas atkreipti dėmesį į Lietuvos jaunimo politikos tikslus ir Lietuvos jaunimo problemas šalyje ir užsienyje, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2022 metus Lietuvos jaunimo metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2021 m. spalio 1 d. parengti Lietuvos jaunimo metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2022 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Lietuvos jaunimo metų programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen